ابوذز اسدی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ ابوذز اسدی
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ فنی و تخصصی برق و صنعت ساختمان (برق و تاسیسات الکتریکی)
Earthing system نویسنده: ابوذز اسدی - ۱۳٩۱/۱/۳۱

Earthing system

Main article: earthing system

In electricity supply systems, an earthing (grounding) system defines the electrical potential of the conductors relative to that of the Earth's conductive surface. The choice of earthing system has implications for the safety and electromagnetic compatibility of the power supply. Note that regulations for earthing systems vary considerably between different countries.

A functional earth connection serves a purpose other than providing protection against electrical shock. In contrast to a protective earth connection, a functional earth connection may carry a current during the normal operation of a device. Functional earth connections may be required by devices such as surge suppression and electromagnetic-compatibility filters, some types of antennas and various measurement instruments. Generally the protective earth is also used as a functional earth, though this requires care in some situations.

 Ground (earth) mat

Main article: Ground mat

A ground (earth) mat or grounding (earthing) mat is a flat, flexible pad used for working on electrostatic sensitive devices. It is generally made of a conductive plastic or metal mesh covered substrate which is electrically attached to ground (earth). This helps discharge any static charge which a worker has built up, as well as any static charge on tools or exposed components laid on the mat. It is used most commonly in computer repair. Ground (earth) mats are also found on fuel trucks and tankers, which are otherwise insulated from ground (earth) as they make physical contact only with their tires and the air; obviously static discharge is undesirable during fuel-transfer operations. Similarly, in aircraft refueling, a ground (earth) cable connects the tanker (truck or airplane) to the fuel-seeking craft to eliminate charge differences before fuel is transferred.

In an electrical substation a ground (earth) mat is a mesh of conductive material installed at places where a person would stand to operate a switch or other apparatus; it is bonded to the local supporting metal structure and to the handle of the switchgear, so that the operator will not be exposed to a high differential voltage due to a fault in the substation.

  نظرات ()
Ground)electricity) نویسنده: ابوذز اسدی - ۱۳٩۱/۱/۳۱

Ground)electricity)

 

 

In electrical engineering, ground or earth is the reference point in an electrical circuit from which other voltages are measured, or is a common return path for electric current, or a direct physical connection to the Earth.

A typical earthing electrode (left) at a home in Australia. Fig. 1. Note the green and yellow marked earth wire.

Electrical circuits may be connected to ground (earth) for several reasons. In mains powered equipment, exposed metal parts are connected to ground to prevent contact with a dangerous voltage if electrical insulation fails. Connections to ground limit the build-up of static electricity when handling flammable products or when repairing electronic devices. In some telegraph and power transmission circuits, the earth itself can be used as one conductor of the circuit, saving the cost of installing a separate return conductor.

For measurement purposes, the Earth serves as a (reasonably) constant potential reference against which other potentials can be measured. An electrical ground system should have an appropriate current-carrying capability to serve as an adequate zero-voltage reference level. In electronic circuit theory, a "ground" is usually idealized as an infinite source or sink for charge, which can absorb an unlimited amount of current without changing its potential. Where a real ground connection has a significant resistance, the approximation of zero potential is no longer valid. Stray voltages or earth potential rise effects will occur, which may create noise in signals or if large enough will produce an electric shock hazard.

The use of the term ground (or earth) is so common in electrical and electronics applications that circuits in portable electronic devices such as cell phones and media players as well as circuits in vehicles such as ships, aircraft, and spacecraft may be spoken of as having a "ground" connection without any actual connection to the Earth. This is usually a large conductor attached to one side of the power supply (such as the "ground plane" on a printed circuit board) which serves as the common return path for current from many different components in the circuit.

  نظرات ()
برق کشی در ساختمان نویسنده: ابوذز اسدی - ۱۳٩۱/۱/٢۱

نحوه برق کشی در ساختمان ها

مراحل کارهای برق ساختمان به صورت زیر است :

مرحله اول :

1 - کشیدن نقشه ساختمانی شامل سیستمهای روشنائی – سیستم های صوتی -  سوکتهای برق – تلفن – آنتن – آیفون – فن کوئیل ها – اطفاء حریق – برق اضطراری و موتور خانه.

2- اجرای نقشه روی کار.

3- تراز کردن کل قوطی کلیدها و کشیدن خطِ  تراز با چک لاین.

4- شیار زدن مسیر لوله ها با شابلون ودستگاه شیارزن .

5- کندن قوطی کلیدها با دستگاه .

6- سوراخ کردن روشنائی سقفی توسط دستگاه ( در مورد سقف کاذب، روی سقف ساپورت خورده و روی آن لوله فیکس میشود).

7- نصب قوطی کلید روی دیوار توسط شابلون و تراز کردن دقیق آنها.

8- جوشکاری و ساپورت زدن برای فیکس کردن لوله پولیکاهای که برای ورودی و خروجی لوله های که داخل جعبه فیوز آورده می شود.

 ۹- جوشکاری و ساپورت زدن برای فیکس کردن لوله پولیکاهای که برای ورودی و خروجی لوله های که داخل جعبه آنتن و تلفن آورده می شود.

10- اجرای لوله پولیکا گذاری توسط گرما و خم کاری توسط مشعل و فنر  و آب بندی آن توسط چسب پولیکا.

11- جوشکاری و ساخت ساپورت برای سینی برق بر روی داکت مشخص شده از روی نقشه ( این سینی برق ها برای ورود کابل های برق تلفن آنتن ماهواره و ....... نیازهای ساختمان به طور مجزا داخل داکت های ساختمان فیکس و وارد باکس های مورد نیاز خود می شود).

12- پوشش کامل روی لوله پولیکا های که در کف ساختمان کار شده است.

13- نصب جعبه فیوز و تراز کردن آن در جاهای مشخص توسط نقشه.

14- نصب جعبه آنتن و ماهواره و تلفن و تراز کردن آن در جاهای مشخص توسط نقشه.

15- تامین ارتینگ ساختمان( نصب پلیت و سیم مسی وزغال ونمک برای راه اندازی چاه ارت و ازآنجا به سینی برق و به مصرف کننده ها)

16- لوله فولادی گذاری در شرایطی که نقشه تعیین کرده است(در پارکینگ های اداره جات داخل روشنائی آسانسور وروشنائی موتور خانه).

 

مرحله دوم:

 (بعد از کف سازی و کاشی کاری و سفید کاری دیوار)

 1- تمیز کردن قوطی کلیدها وبریدن لوله های اضافی روی کار.

2- سیم گذاری داخل لوله پولیکا (رنگ سیم ها و قطر سیم ها و جنس سیم ها از روی استاندارد انتخاب میشود)

3- انداختن کابل شیلد دار برای بلندگوها وازآنجا به ولوم های همان اتاق و از آنجا به فیشهای پشت آمپلی فایرها.

4-کابل کشی برق از داخل جعبه فیوز و رد کردن داخل سینی برق و بست زدن و از آنجا به زیر کنتور(درصورت داشتن دیزل ژنراتوراین کابل ها داخل موتور خانه و وارد  تابلو های مخصوص خودش میشود).

5- کابل کشی تلفن –آنتن ماهواره وآیفون ازتابلوهای مخصوص خودش و رد کردن داخل سینی مخصوص خودش و بست زدن کابل ها و از آنجا به باکس های مخصوص خودشان.

6- اتصالات سر سیم ها در داخل قوطی کلید- جعبه فیوزها – روشنائیها – توکارها – و جعبه آنتن – ماهواره- تلفن - اطفاء حریق- UPS(نصب دستگاه های تغذیه  UPS به شرکتهای مسئول مرتبط میشود)

 7- قلع اندود کردن کل اتصالات و سر سیم ها توسط حوضچه قلع

8- عایق کاری اتصالات توسط وارنیش حرارتی (جایگزین لنت برق).

9- اجرای کابل کشی مربوط به بیرون ساختمان نصب نور افکن ها در نما.

 

مرحله سوم ( بعد از نقاشی و کف تمام شده):

1- بستن کلید و پریز و تراز کردن آنها

2- بستن ترمینال روی سر سیم ها.

4- نصب دتکتور های دود و شستی آنها روی جاهای تعیین شده

.5- نصب فیوزها داخل جعبه فیوز و وایرشو زدن سرسیم ها و فیوز بندی آنها

6- نصب آیفون تصویری بستن سوکتها و شستی های مربوط به آن.

 7- نصب آنتن مرکزی و سوئچینگهای مربوط به آن

8- نصب سوئچینگهای ماهواره ( نصب و راه اندازی ماهواره برعهده شرکت های مربوط میباشد)

9- نصب چشم لایتینگ در راه پله و پارکینگ ها

 10- نصب چشم لایتینگ در سرویسها برای هود مرکزی ( این چشم ها پس از عمل کردن به کنتاکتور و سپس کنتاکتور به سانتیفوژ فرمان داده و باعث تهویه سرویسها می شود)

11- نصب نور مخفی های داخل سقف کاذب و کفی های روی سرامیک.

نصب تجهیزات برقی: 

- نصب تابلوی برق موتورخانه (تجهیزات داخل تابلوبرق بر اساس نیازهای موتور خانه انتخاب و توسط تابلو ساز ساخته میشود)

- نصب پایه سینی برق روی دیوار وفیکس کردن سینی برق روی آن.

- نصب لوله زیرسینی برق وازآنجا روی الکتروموتورها و ترموستات ها و مصرف کننده های دیگر.

- کابل کشی از تابلوبرق روی سینی برق و داخل لوله ازآنجا سرالکترو موتورها و ترموستات ها و مصرف کننده ها.

- وایرشوزدن و شماره زدن سر سیم ها و بستن آن روی تخته کِلِم الکتروموتورها وترموستات ها و مصرف کننده ها واز آنجا به ترمینال زیر تابلو برق.

 

  نظرات ()
بنتونیت و نقش آن در کاهش مقاومت الکتریکی خاک نویسنده: ابوذز اسدی - ۱۳٩۱/۱/٢٠

تاثیر بنتونیت در کاهش مقاومت خاک

در هدایت الکتریکی و انتقال جریان به درون زمین دو عامل اساسی نقش دارند:


1- اندازه و شکل الکترودهایی که در منطقه استفاده می شود ( اعم از میله ای یا صفحه ای )

2- مقاومت خاک منطقه که خود بستگی به عوامل زیر دارد :
- نوع خاک
- ترکیب شیمیایی نمک های حل شده در آب های درون خاک
- درصد رطوبت خاک
- دمای خاک به طوری که خاک های یخ زده دارای مقاومت بالایی هستند
- اندازه دانه ها و توزیع دانه در خاک
- تراکم خاک و فشار وارد بر آن


لازم به ذکر است که به جز موارد فوق پارامترهای دیگری نیز در مسئله قابلیت هدایت الکتریکی زمین نقش دارند مانند عمق نصب الکترودها ، خواص شیمیایی خاک مانند   ph ، تغییرات عمق لایه بندی و توزیع دانه ها.
با توجه به نتایج تحقیقات و تجربیات در سیستم های توزیع برق در خصوص روش های بهینه سازی اتصال زمین ، افزودن نمک به خاک ها از ساده ترین و رایج ترین روش ها بوده و اگر چه

در کوتاه مدت مشکل مقاومت زمین را رفع می کند ولی به دلیل خاصیت خورندگی بسیار بالای نمک ، پس از مدت کوتاهی الکترودها و اتصالات مربوطه به طور کامل از بین رفته و بایستی با صرف هزینه های اضافی مکرر اقدام به تعویض الکترودها نمود. از طرفی بر اثر بارندگی های سالیانه پس از مدتی این نمک ها نیز شسته شده و به لایه های زیرین منتقل گشته و مقاومت زمین مجدداً افزایش می یابد. در نتیجه حداکثر کارایی با مخلوطهای نمکی بین 5 تا 7 سال است.


با توجه به مقاومت بالا، زمینهایی که خاک و بستر آن سنگی ، سنگلاخی و سخت بوده ، از لحاظ هدایت الکتریکی از نظر موارد اشاره شده در مقاومت خاک ، دارای مشکلات بسیاری جهت احداث اتصال زمین می باشند ، باعث شده تا استفاده از مواد کاهش دهنده مقاومت زمین ، متداول شده و این مواد دارای تنوع زیادی باشند.. بنتونیت سدیم دارای اندازه ذرات بسیار ریز ( کمتر از 0.02 میکرون ) که دارای سطح تماس بسیار بالا ( 800 متر مربع به گرم ) هستند بوده و قابلیت جذب آب تا 5 برابر وزن اولیه خود افزایش حجم تا 13 برابر حجم خشک اولیه را دارد. همچنین این ماده وقتی به 6 برابر حجم اولیة خود می رسد بصورت لزج و غلیظ در آمده و نه تنها شکل خود را نگه می دارد بلکه در صورت تماس با هر سطحی به آن می چسبد و در نتیجه می تواند هم مشکل تراکم خاک و هم چسبندگی و اتصال لازم را حل کند.
خاک بنتونیت زمانی که هیدراته می شود بصورت شیمیایی می تواند آب را داخل خود نگه داشته و به عنوان یک عامل خشک کننده ، آب و رطوبت اطراف را با خاصیت مکشی خود جذب کند. در اثر تماس بنتونیت با نور خورشید سطح بیرونی آن خشک شده و از خروج رطوبت از قسمت های داخلی آن جلوگیری می کند. این ماده رسی نیاز به مواد افزودنی ندارد ( صرفاً بنتونیت نوع سدیم اینگونه است ) و فاقد خاصیت خورندگی بوده و خواص آن برای سالیان متمادی ثابت می ماند.
مقاومت بنتونیت سدیم در 300% رطوبت ( وزن آب به وزن بنتونیت ) حدود 2 اهم بوده که به دلیل تشکیل الکترولیت ناشی از افزودن آب است.

 

  نظرات ()
روشهای اجرای ارت یا زمین حفاظتی نویسنده: ابوذز اسدی - ۱۳٩٠/۱٢/٢٥

روشهای اجرای ارت یا زمین حفاظتی (ویژه سیستمهای مخابراتی) :


بطور کلی جهت اجرای ارت و سیستم حفاظتی دو روش کلی وجود دارد که ذیلاً ضمن
بیان آنها ، موارد استفاده و تجهیزات مورد نیاز هر روش و نحوه اجرای هر یک
بیان می‌گردد .

1ـ زمین عمقی :
در این روش که یک روش معمول می باشد از چاه برای اجرای ارت استفاده می شود.

2- زمین سطحی:
در این روش سیستم ارت در سطح زمین (برای مناطقی که امکان حفاری عمیق در
آنها وجود ندارد) و یا در عمق حدود 80 سانتیمتر اجرا می گردد.
در چه شرایطی از روش سطحی برای اجرای ارت استفاده نمائیم ؟
 در مکانهایی که :
ـ فضای لازم و امکان حفاری در اطراف سایت وجود داشته باشد .
ـ ارتفاع از سطح دریا پائین باشد مانند شهرهای شمالی و جنوبی کشور .
ـ پستی و بلندی محوطه سایت کم باشد .
ـ فاصله بین دکل و سایت زیاد باشد .
با توجه به مزایای روش سطحی اجرای ارت به این روش ارجحیت دارد .

اجرای ارت به روش عمقی :

الف ـ انتخاب محل چاه ارت :
چاه ارت را باید در جاهایی که پایین‌ترین سطح را داشته و احتمال دسترسی به
رطوبت حتی‌الامکان در عمق کمتری وجود داشته باشد و یا در نقاطی که بیشتر در
معرض رطوبت و آب قرار دارند مانند زمینهای چمن ، باغچه‌ها و فضاهای سبز حفر
نمود.


ب- عمق چاه
با توجه به مقاومت مخصوص زمین ، عمق چاه از حداقل 4 متر تا 8 متر و قطرآن
حدودا 80 سانتیمتر می تواند باشد. در زمین هایی که با توجه به نوع خاک
دارای مقاومت مخصوص کمتری هستند مانند خاکهای کشاورزی و رسی عمق مورد نیاز
برای حفاری کمتر بوده و در زمینهای شنی و سنگلاخی که دارای مقاومت مخصوص
بالاتری هستند نیاز به حفر چاه با عمق بیشتر می باشد. برای اندازه گیری
مقاومت مخصوص خاک از دستگاههای خاص استفاده می گردد. در صورتی که تا عمق 4
متر به رطوبت نرسیدیم و احتمال بدهیم در عمق بیشتر از 6 متر به رطوبت
نخواهیم رسید نیازی نیست چاه را بیشتر از 6 متر حفر کنیم . بطور کلی عمق 6
مترو قطر حدود 80 سانتیمتر برای حفر چاه پیشنهاد می گردد.
محدوده مقاومت مخصوص چند نوع خاک در جدول زیر آمده است.


نوع خاک                           مقاومت مخصوص زمین ( اهم متر )
باغچه‌ای                                             5 الی 50
رسی                                                 8 الی 50
مخلوط رسی ، ماسه‌ای و شنی             25 الی 40
شن و ماسه                                      60 الی 100
سنگلاخی و سنگی                          200 الی 10000

ج ـ مصالح مورد نیاز
مصالح مورد نیاز و مشخصات آن برای اجرای چاه ارت ( روش عمقی ) و Rod کوبی (
روش سطحی ) در جدول زیر آمده است.

ردیف            نوع جنس                                                       توضیحات
        
1    میله برقگیر: میله برقگیر به طول 5/1متر و قطر آن16 میلیمتر وجنس آن مس خالص و نوک تیزباشد
2  بست میله برقگیر به سیم ارت جهت اتصال میله برقگیر به سیم ارت در نقاطی که ارتفاع دکل حدودا 20 متر باشد
3  یوبولیت  : جهت استغاده در میله برقگیر
4  بست سیم به دکل : سیم نمره 50 را به اندازه های لازم بریده و رشته رشته کرده جهت اتصال سیم ارت به دکل استفاده می نمائیم 5  تسمه آلومینیومی یا مسی در اندازه 3*30*100 میلیمتر عدد بکار گیری با یوبولیت جهت بستن میله برق گیر در دکل های مهاری
6   سیم مسی نمره 50 متر:  7 رشته    
7  کابلشو نمره 50  :جهت اتصال سیستم ارت به شینه داخل سایت و یا اتصال پای دکلهای مهاری و خود ایستا به سیستم ارت
8    لوله پلی اتیلن 10 اتمسفر   برای ایجاد پوشش عایق روی سیم مسی در محوطه و محل تردد
9  بست لوله پلی اتیلن همراه پیچ و رولپلاک جهت اتصال لوله پلی اتیلن به دیوار
10  پودر انفجاری cadweld    جهت جوش دادن سیم به صفحه یا سیم به میله ROD یا اتصال سیمها به یکدیگردر نقاطی که دسترسی به جوش نقره یا جوش برنج وجودندارد .
11 شینه مسی به ابعاد 3*30*250 میلیمتربرای نصب در داخل سایت و اتصال دستگاهها به آن
12  صفحه مسی 5.*50*50  مورد استفاده در روش عمقی ×
13مقره همراه پیچ و رولپلاک   جهت اتصال شینه مسی به دیوار
14 پیچ و مهره نمره 8 با واشر فنری و تخت  جهت استفاده شینه مسی –پلیت-شینه پای دکل و …
15 بست سیم به صفحه مسی   به منظورمحکم کردن اتصال سیم روی صفحه مسی
16  بست دو سیم نمره 50  جهت اتصال دو سیم نمره 50 روی زمین
17 پلیت مخصوص اتصال میله برقگیر به دکل برای دکل های خود ایستای 60متری استفاده می گردد.
18 شینه مسی مخصوص پای دکل 3*30*100برای وصل نمودن پای دکل های خود ایستای 60متری به سیستم ارت
19 میله ROD  در روش سطحی استفاده می گردد.
20 بست مربوط به سیم مسی و میله ROD برای اتصال سیم به میله برقگیر یاROD                         
21 کرپی ابروئی همراه پیچ و مهره برای بستن میله برقگیر به دکل های 100 فوتی و دکل های خود ایستای لوله ای 
22  بنتونیت اکتیو چند کیلو برای روش عمقی و سطحی
23  بست میله برقگیر به پلیت   جهت اتصال میله برقگیر به پلیت در دکلهای خود ایستای60متری
× : صفحه مسی به ابعاد 5/.*40*40 سانتیمتر برای مناطق شمالی کشور و
5/0*50*50 سانتیمتر برای مناطق نیمه خشک مانند تهران و 5/0*70*70 سانتیمتر
برای مناطق کویری استفاده شده و محصول کارخانه مس شهید باهنر باشد . از
صفحه مسی با ضخامت 3 یا 4 میلیمتر نیز می توان استفاده نمود.

د - اتصال سیم به صفحه مسی
اتصال سیم به صفحه مسی بسیار مهم می باشد و هرگز و در هیچ شرایطی نباید این
اتصال تنها با استفاده از بست ، دوختن سیم به صفحه و یا … برقرار گردد.بلکه
حتما باید سیم به صفحه جوش داده شود و برای استحکام بیشتر با استفاده از 2
عدد بست سیم به صفحه ( ردیف 15 جدول مصالح مورد نیاز )بسته شده و محکم گردد.
برای جوش دادن قطعات مسی به یکدیگر از جوش برنج یا نقره استفاده شود و در
صورت عدم دسترسی به این نوع جوش از جوش (Cadweld) استفاده گردد .
ه - حفر چاه ارت
با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه چاهی با عمق مناسب و در مکان مناسب (با
توجه با راهنمای انتخاب محل چاه ارت ) حفر گردد. شیاری به عمق 60سانتیمتر
از چاه تا پای دکل برای مسیر سیم چاه ارت تا برقگیر روی دکل همچنین برای
سیم ارت داخل ساختمان حفر نمائید. در صورتی که مسیر 2 سیم مشترک باشد بهتر
است مسیر دو سیم ایزوله گردند. همینطور مسیر سیمها باید کوتاهترین مسیر
بوده و سیم میله برقگیر و ارت حتی الامکان مستقیم و بدون پیچ و خم باشد و
نبایستی خمهای تند داشته باشد و در صورت نیاز به خم زدن سیم در طول بیش از
50 سانتیمتر انجام گردد.

و - پر نمودن چاه ارت
-ابتدا حدود 20 لیتر محلول آب و نمک تهیه و کف چاه میریزیم بطوریکه تمام کف
چاه را در برگیرد بعد از 24 ساعت مراحل زیر را انجام می دهیم .
2-به ارتفاع 20 سانتیمتر از ته چاه را با خاک رس و یا خاک نرم پر مینمائیم.
3- به مقدار لازم (حدود 450کیلو گرم معادل 15 کیسه 30 کیلو گرمی)بنتونیت را
با آب مخلوط کرده و بصورت دوغاب در میاوریم و مخلوط حاصل را به ارتفاع 20
سانتیمتر از کف چاه میریزیم هر چه مخلوط حاصل غلیظ تر باشد کیفیت کار بهتر
خواهد بود.
4-صفحه مسی را به 2 سیم مسی نمره 50 جوش میدهیم این سیمها یکی به میله
برقگیر روی دکل و دیگری به شینه داخل ساختمان خواهد رفت بنابراین طول سیم
ها را متناسب با طول مسیر انتخاب می نمائیم.
5- صفحه مسی را بطور عمودی در مرکز چاه قرار می دهیم
6- اطراف صفحه مسی را با دوغاب تهیه شده تا بالای صفحه پر می نمائیم
7- لوله پلیکای سوراخ شده را بطور مورب در مرکز چاه و در بالای صفحه مسی
قرار می دهیم و داخل لوله پلیکا را شن میریزیم تا 50 سانتیمتر از انتهای
لوله پر شود این لوله برای تامین رطوبت ته چاه می باشد و در فصول گرم سال
تزریق آب از این لوله بیشتر انجام گردد. لازم بذکر است در مواردی که چاه
ارت در باغچه حفر شده باشد و یا ته چاه به رطوبت رسیده باشد و یا کلا در
جاهایی که رطوبت ته چاه از بالای چاه یا از پایین چاه تامین گردد نیازی به
قراردادن لوله نمی باشد .
8- بعد از قراردادن لوله پلیکا به ارتفاع 20 سانتیمتر از بالای صفحه مسی را
با دوغاب آماد شده پر مینمائیم.
9-الباقی چاه را هم تا 10 سانتیمتر بر سر چاه مانده ، با خاک معمولی همراه
با ماسه یا خاک سرند شده کشاورزی پر می نمائیم و 10 سانتیمتر از چاه را
برای نفوذ آب باران و آبهای سطحی به داخل چاه با شن و سنگریزه پر می نمائیم
. روئ چاه مخصوصا در مواقعی که از لوله پولیکا استفاده نمی گردد نباید
آسفالت شده و یا با سیمان پر گردد.
10-داخل شیار های حفاری شده را با خاک سرند شده کشاورزی یا خاک نرم معمولی
و یا خاک معمولی مخلوط با بنتونیت پر نمائید

نصب شینه و میله برقگیر
شینه داخل ساختمان باید توسط مقره هایی از دیوار ساختمان ایزوله گردد.قطر و
طول شینه بستگی به تعداد انشعابات داخل ساختمان دارد .(تمامی تجهیزات داخل
ساختمان بایستی بطور جداگانه و موازی به این شینه متصل گردد.)
در حالتیکه دکل روی ساختمان قرار داشته باشد سیم میله برقگیر نبایستی از
داخل ساختمان برده شود بلکه باید خارج از ساختمان سیم کشیده شود و همینطور
مسیر عبوری سیم ارت به داخل ساختمان تا شینه ورودی ساختمان باید عایق دار
باشد.
در پای دکل توسط بست ، سیم میله برقگیر به یکی از پایه های دکل خیلی محکم
متصل شود و تا بالای دکل به میله برقگیر متصل گردد. لازم بذکر است مسیر
میله برقگیر از کابلهایی که به آنتنها می روند باید جدا باشد .

اجرای ارت به روش سطحی :

هفت روش برای اجرای زمین سطحی وجود دارد که عبارتند از :
1-ROD 2- RING 3-پنجه ای (شعاعی)4-مختلط 5- حلزونی 6- الکتروشیمیایی 7- شبکه ای
اجرای ارت به روش ROD کوبی

مصالح مورد نیاز
مصالح مورد نیاز همانند روش عمقی می باشد با این تفاوت که به جای صفحه مسی
از میله های مغز فولادی 5/1 متری و با قطر 14 میلیمتر و با روکش مس استفاده
می نمائیم.

روش اجرا
کانالی به عمق 80 سانتیمتر و عرض 45 سانتیمتر و طول X حفر می نمائیم
طول کانال را به دو روش میتوان تعیین نمود.
الف – اندازه گیری مقاومت مخصوص خاک و انجام محاسبات لازم
ب – به روش تجربی که در ادامه شرح داده می شود.
ج- چنانچه سایت دارای دکل خود ایستا می باشد برای حفر کانال از فاصله بین
اتاق تجهیزات و دکل و همچنین اطراف دکل استفاده شود .(شکل 2)
د- چنانچه دکل روی ساختمان قرارداشته حفاری با در نظر گرفتن اتاق دستگاه و
دکل در مسیری که زمین رطوبت بیشتری دارد انجام گیرد.
ه - پس از آماده شدن کانال 2 میله به فاصله 3متر از یکدیگر در زمین میکوبیم
به گونه ای که حدود 15 سانتیمتر از میله ها بیرون بمانند سپس 2میله را با
کابل مسی یا کابل برق به هم وصل نموده و با دستگاه ارت سنج مقاومت زمین
ایجاد شده را اندازه میگیریم ، چنانچه مقاومت نشان داده شده با دستگاه
بالای 4 اهم بود میله دیگری به فاصله 3 متر از میله دوم میکوبیم و با اتصال
3 میله به هم مقاومت زمین ایجاد شده را اندازه گیری می نمائیم . اینکار را
تا زمانی که مقاومت اندازه گیری شده به زیر 4 اهم برسد ادامه می دهیم بعد
از آنکه به تعداد کافی میله کوبیده شد سیمی را که به شینه مسی نصب شده در
اتاق دستگاه متصل است به تک تک میله ها جوش داده و به سمت دکل میبریم.
و - برای پر نمودن کانال ابتدا با بنتونیت روی سیم مسی را پوشانده (در
زمینهایی که رطوبت کافی ندارند) و سپس با خاک سرند شده کشاورزی یا خاک نرم
کانال را پر می نمائیم.
ز - مقاومت زمین اجرا شده را اندازه گیری نموده و ثبت مینمائیم ( بعد ازپر
کردن کانال مقاومت زمین اندازه گیری شده کاهش خواهد داشت و باید کمتر از 3
اهم باشد.)

نکته : در مناطق سردسیر عمق کانال حفاری شده و بطور کلی مسیر عبور کابل مسی
خیلی مهم می باشد و نباید در معرض یخبندان قرار گیرد . تاثیر کاهش درجه
حرارت بر افزایش مقاومت سیستم زمین به شرح زیر می باشد .


دما بر حسب درجه سانتیگراد میزان مقاومت بر حسب اهم بر متر

20+ 72
10+ 99
0 138
5- 790
سایر روش ها:
روش های دیگر در مناطق کوهستانی و سنگلاخی و مکانهای خاص کاربرد دارد که
بنا به مورد با بازدید از محل و اندازه گیریهای لازم میتواند طرح مناسب
تهیه گردد

اجرای ارت در ارتفاعات

ارتفاعات کشور را با توجه به نوع زمین و خاک میتوان به سه دسته تقسیم کرد.
ارتفاعات خاکی که امکان حفاری و کوبیدن میله مغز فولادی در آنها وجود دارد.
ارتفاعات سنگلاخی که امکان حفاری عمیق در آنها وجود ندارد ولی میتوان شیار
ایجاد کرد.
ارتفاعات صخره ای
برای حالت اول : به یکی از روش های حفر چاه یا کوبیدن ROD میتوان سیستم ارت
را اجرا نمود
در حالت دوم شیارهایی بصورت ستاره و پنجه ای ایجاد نموده و تسمه مسی را در
داخل شیار ها خوابانده و برای کاهش مقاومت روی تسمه را با مخلوط خاک و
بنتونیت می پوشانیم .
نکته : کلیه اتصالات در زیر خاک باید به یکدیگر جوش داده شود .


روش اول :
در زمینهای صخره ای که امکان حفاری وجود ندارد با مصالح ساختمانی کانال
ساخته، تسمه مسی را در کف کانال خوابانده و کانال را با بنتونیت پر می
نمائیم . طول کانال یا کانالها باید به اندازه ای باشد که مقاومت اندازه
گیری شده زیر 3 اهم گردد. برای گرفتن نتیجه مطلوب میبایستی داخل کانال
بصورت مصنوعی دائما مرطوب نگهداشته شود.
روش دوم:
روش شبکه ای است بدین صورت که ابتدا شبکه شطرنجی با سیم مسی به طول 3+x و
عرض3+y بطوریکه نقاط اتصال به هم جوش داده شده درست کرده سپس با مصالح
ساختمانی آنرا در زمین با بنتونیت به ارتفاع 40cm بطوریکه ابتدا 20cm
بنتونیت ریخته سپس شبکه ساخته شده را قرار داده و روی آنرا هم تا 20cm با
بنتونیت می پوشانیم و انشعابهای لازم جهت دکل و سایت ونقاط دیگر از آن
گرفته میشود متغییر های x و y به میزان مقاومت خوانده شده بستگی دارد .


نکات عمومی و مهم در خصوص سیستمهای ارت
1-کلیه اتصالات با مفتول برنج یا نقره جوشکاری گردد.سطح جوش باید CM 6
باشدو جهت اتصالات وجوشکاری رعایت گردد(در مواردی کدولد توصیه میشود).
2-ازهرپایه دکلهای خودایستا هم فونداسیون دکل توسط سیم مسی و بست مخصوص به
سیستم ارت و هم پای دکل به سیستم ارت جوشکاری گردد.
3-سیم میله برقگیر ازپایه ای که آنتنهای کمتری نصب می شود و با کابلهای روی
لدر حداکثرفاصله را داشته باشد،بدون خمش درمسیر ومستقیما به رینگ داخل
کانال و از کوتاهترین مسیر توسط جوش متصل گردد.
4-میله برقگیر روی دکل در بالاترین نقطه دکل(با رعایت مخروط حفاظتی با
زاویه 45 درجه ) بطوریکه تجهیزات راکاملا پوشش دهد،قرارگیرد و جنس آن تمام
مس با آلیاژ استاندارد به قطرmm 16 و طول آن بستگی به ارتفاع نصب انتنهای
روی دکل دارد.
5-شعاع خم سیم مسی حداقل CM20 وزاویه قوس حداقل 60 درجه رعایت گردد(رعایت
زاویه خمش سیم مسی )
6- پایه‌ها و نقاط ابتداوانتهای لدر افقی به سیستم گراند متصل گردد.
7-کلیه کابلهای ورودی به سالن دستگاه توسط بست گراند به بدنه دکل و ابتدای
لدر افقی(بعد از محل خم شدن کابل)گراند شوند.
8-به هیچ عنوان در روی دکل،جوشکاری صورت نگیرد.
9-اتصال از شبکه گراند سیستم اجرا شده به تانکر سوخت دیزل ژنراتور، تانکر
آب هوایی ، اسکلت فلزی ساختمان و در و پنجره های اتاق دستگاه صورت گیرد.
10-اگر سیستمی‌ازقبل‌اجرا شده باشد،سیستم قدیم به‌جدید در عمق‌خاک متصل
گردند.
11-سیم‌ارت‌ درروی زمین باید باروکش‌وسیم‌داخل‌کانالها‌ باید بدون روکش و
مستقیم کشیده شود.
12-پرکردن کانال باید با خاک سرند شده کشاورزی یا خاک نرم انجام گردد.
13-ارتفاع نصب شینه مسی CM 50 ازکف تمام شده باشد.
14-شینه داخل اتاق حدالمقدور به چیدمان دستگاهها نزدیک باشد.
15-ازهر دستگاهی جداگانه سیم ارتی به شینه متصل گردد ( قطر و طول شینه
گراند بستگی به تعداد انشعابات آن دارد).
16- در دکلهای مهاری پر ظرفیت ، مهارهای دکل بایستی توسط بست مخصوص به
گراند اتصال یابد.
17- جهت استفاده ترانس برق شهر در ایستگاههای مخابرات بایستی گراند جداگانه
اجرا گردد.
18- در سایتهای کامپوتری جهت اجرای سیستم زمین حتی المقدور بایستی از یک
زمین با سطح یکنواخت ( بدون شیب ) استفاده نمود.
19- در ایستگاهها بین نول و گراند نبایستی اختلاف ولتاژ وجود داشته باشد.
20- در دکلهای پر ظرفیت که ابعاد قسمت بالای دکل بیشتر از m 2 می‌باشد نیاز
به نصب یک عدد برقگیر اضافی در سمت مقابل برقگیر اول می‌باشد.
21- در سیم‌کشی داخل محوطه سایت های کامپوتری برای چراغهای روشنایی و سایر
موارد باید از کابل زمینی استفاده گردد و در ایستگاههای بالای کوه و نقاط
دور از شهر نباید از چراغهای روشنایی خیابانی استفاده شود.
22- استاندارد قابل قبول آزمایش و تحویل اتصال زمین برای سایتهای کوچک
زیر 10 اهم و برای سایت های بزرگ و مهم زیر 3 اهم می‌باشد.
 
         
 
 زمین مناسب از دو بابت حائز اهمیت می‌باشد :

الف ـ حفاظت در مقابل صاعقه و اضافه ولتاژها
ب ـ هم پتانسیل بودن تجهیزات نصب‌شده در سایت و کارکرد صحیح آنها بخصوص
تجهیزات دیجیتال و انتقال دیتا
با توجه به بکارگیری تجهیزات کامپیوتری جدید  لازم است به
موضوع ارت و روش اجرای اصولی آن اهمیت بیشتری داده شود تا در آینده از آسیب
رسیدن به نیروی انسانی و تجهیزات کامپیوتری پیشگیری شده و از عملکرد صحیح
تجهیزات اطمینان داشته باشیم .

لزوم استفاده از سیستم ارت :
به منظور حفاظت افراد و دستگاهها ، اضافه ولتاژهای تولید شده در بدنه که
باعث صدمه دیدن دستگاهها و افراد می‌شود ، همچنین ولتاژهای بسیار زیاد و
خطرناک ناشی از برخورد صاعقه با دکلهای کامپیوتری را باید در جایی خنثی
نمائیم . به همین منظور استفاده از سیستم ارت و حفاظت از تجهیزات بسیار
لازم و ضروری است بعلاوه با افزایش استفاده از سیستمهای دیجیتالی و حساس ،
لزوم بازنگری در طراحی ، نصب و نگهداری سیستمهای حفاظتی گراندینگ وجود دارد
. به طور خلاصه اهداف بکارگیری سیستم ارتینگ یا گراندینگ عبارتند از :
الف ـ حفاظت و ایمنی جان انسان
ب ـ حفاظت و ایمنی وسایل و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
ج ـ فراهم آوردن شرایط ایده‌ال جهت کار
د ـ جلوگیری از ولتاژ تماسی
ه ـ حذف ولتاژ اضافی
و ـ جلوگیری از ولتاژهای ناخواسته و صاعقه
ز ـ اطمینان از قابلیت کار الکتریکی

 
 
 
منبع: مدیریت آمار و فنآوری اطلاعات
  نظرات ()
مطالب قدیمی تر »
مطالب اخیر Earthing system Ground)electricity) برق کشی در ساختمان بنتونیت و نقش آن در کاهش مقاومت الکتریکی خاک روشهای اجرای ارت یا زمین حفاظتی مفهوم واژه زمین در الکتریسیته روش سنتی در حفر چاه ارت اصول اتصال ارت به زمین
کلمات کلیدی وبلاگ ارتینگ (٢) erthing system (٢) سیستم اتصال به زمین (۱) حفر چاه ارت به روش سنتی (۱) زمین الکتریکی (۱) نحوه اجرای چاه ارت درمخابرات (۱) ملزومات ایجاد چاه ارت (۱) ground)electricity) (۱) اصول برق کشی در ساختمان (۱) نحوه برق کشی در ساختمان (۱)
دوستان من مبحث 13 مقررات ملي ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان سازمان نظام مهندسی ساختمان کل کشور سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نتایج آزمونهای ورود به حرفه مهندسان سوالات آزمون ورود پايه 3 برق به حرفه مهندسي مورخ اسفند89 ماهنامه امواج برتر گردشگری و مسافرت مجازی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب